ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน 3D สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สามารถนำเสนองานได้หลากหลายรูปแบบ ภาพเสมือนจริง ภาพวาด ภาพพาโนราม่า เป็นต้น

Step 1 : สร้าง Floor Plan

การสร้าง Floor Plan สามารถเลือกจาก Hose Templates หรือลากเส้นสร้างเองได้โดยตรง ซึ่งสามารถกำหนดขนาดระเอียดได้เป็นหลัก มิลลิเมตร พร้อมทั้งสามารถเลือกประตู และหน้าต่างได้หลากหลายแบบ

Step 2 : ใส่เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งห้อง

การจัดวางโมเดล สามารถเลือกจาก Library ได้โดยตรง และนำมาปรบแต่ง สี พื้นผิว และขนาดของโมเดล ซึ่งสามารถปรับได้ทั้ง ความกว้าง ความยาว และความสูง เพื่อให้เข้ากับลักษณะการตกแต่งของห้องนั้นๆ

Step 3 : ออกแบบต่อในโหมด 3 มิติ

เข้าสู่โหมดออกแบบ 3D และเลือก Template Room ให้เหมาะสมกับงาน ช่วยลดเวลาในการตั้งค่าของห้อง จัดแสงไฟของห้อง พร้อมทั้งสามารถจัดวางโมเดลและแก้ไขในโหมด 3D ได้โดยตรง

Step 4 : Render ภาพเสมือนจริง

เข้าโหมดออกแบบ 3D และเลือก Template Room ให้เหมาะสมกับงาน ช่วยลดเวลาในการตั้งค่าของห้อง จัดแสงไฟของห้อง พร้อมทั้งสามารถจัดวางโมเดลและแก้ไขในโหมด 3D ได้โดยตรง

Function

Special Material Effect

InteriCAD สามารถกำหนดค่าการแสดงผลวัตถุได้ทั้ง การสะท้อน ความโปร่งใส ลายฉลุ ลายนูน เพื่อสร้างความเสมือนจริงของโมเดล ทั้งยังมีการแสดงผลที่นิยมมาให้เลือกมากมาย เช่น หนัง กระเบื้อง แผ่นไม้ กระจก เหล็ก เป็นต้น

Real-time lighting setting

การตั้งค่าแสงทั้งแบบ General light, Spot light, IES light และ Sunlight สามารถทำได้ทันที หรือสามารถตั้งค่าแบบกำหนดเฉพาะ เช่น ลักษณะของแสง ความเข้ม สี และมุมของแสง

Easy Change Surface

เพียง ลากและวาง รูปของพื้นผิวที่ต้องการบนวัตถุที่ต้องการเปลี่ยนแปลง วัตถุจะเปลี่ยนแปลงพื้นผิวเป็นรูปนั้นทันที ซึ่งสามารถถ่ายรูปหรือ สแกนรูปที่ต้องการนำมาใช้ได้

Cloud Library : updatable

Library เก็บรวบรวมโมเดลมากกว่า 6,000 ชิ้น และโมเดลทั้งหมดสามารถนำมาใช้งานได้ฟรี Cloud Library จะเพิ่มโมเดลใหม่อย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้นักออกแบบสามารถเสร็จงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น และสามารถนำโมเดลจาก 3DS Max, Sketch Up และ AutoCAD มาใช้งานได้เช่นกัน

Various Output

สามารถนำเสนองานออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Photo-Realistic Rendering, Animation, 360 Panorama และ 3D Image เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่งานออกแบบ

New Features in 2.0

Kitchen Cabinet Design

ตู้ครัว ที่สามารถออกแบบได้อย่างอิสระและรวดเร็ว หลากหลายสไตล์ ช่วยให้สามารถเสร็จงานและลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดในการออกแบบลง

Kitchen Cabinet

เพิ่มการออกแบบตู้ครัว ที่สามารถออกแบบได้จากการกำหนดค่าสร้างตู้ครัว เช่น กำหนดขนาด จำนวนบานพับตู้ ลักษณะการเปิด-ปิดตู้ และตำแหน่งของตู้ เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถ Render ภาพได้เสมือนจริง

Parametric Tiling Design

จากการรวบรวมลักษณะการปูกระเบื้องที่นิยมกว่า 200 รูปแบบ ช่วยให้สามารถปูกระเบื้องเสร็จได้ภายใน 5 นาที และช่วยคำนวณให้ตรงกับค่าพารามิเตอร์

Tiling Design

เพิ่มการวิธีการปูกระเบื้อง ให้สามารถออกแบบที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม พร้อมทั้ง Template วิธีการปูกระเบื้อง พร้อมทั้งสามารถนำไฟล์ jpeg มาใช้เป็นลายกระเบื้องได้โดยตรง

ปิดโหมดสีเทา